0876 68 06 00
office@sommramor.com
гр. Благоевград
Промишлена зона

Размер:
Slabs 3070 x 1410mm

Дебелина:

20mm

Тегло:
20 mm – 50 kg /m²

Повърхност:
Polish