12.08.2020

 

 

СОМ МРАМОР ООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по АДБФП BG16RFOP002-2.073-7575-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Общата стойност на проекта 10 000.00 лв., от които:

8 500.00 лв. европейско съфинансиране и

1 500.00 лв.  националното съфинансиране

 

Начална дата: 11.08.2020

Крайна дата: 11.11.2020