0876 68 06 00
office@sommramor.com
гр. Благоевград
Промишлена зона

12.08.2020

    СОМ МРАМОР ООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по АДБФП BG16RFOP002-2.073-7575-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за […]

Read More »